Barnehagedagen 2019

Barnehagedagen 2019 nærmer seg. I år er temaet "jeg lurer på..."

12.mars er det i år barnehagedag. I år inviterer vi foreldre og søsken på besøk i barnehagen, fra kl.14.00 til 16.00. Vi lager stasjoner med ulike aktiviteter som studeres, forskes og prøves på. Hvis været tillater det blir det noen stasjoner ute og inne.

Velkommen skal dere være