/>

Hvordan søke plass i barnehagen vår?

Her kan du søke barnehageplass.

Landbruksskolens barnehage er med i samordna opptak i Vefsn kommune. For å søke plass må du gå inn på Vefsn kommune sine hjemmesider og søke elektronisk. søknadsfrist for hovedopptaket er 20.februar hvert år.

www.vefsn.kommune.no/barnehage

 

Har du spørsmål eller ønsker å komme innom og se barnehagen ta kontakt med styrer.

Ingvild Kristoffersen 751 89 274 eller post@landbruksbhg.no