/>

Praktisk informasjon

Her følger noen praktiske punkter om vår praksis i Landbruksskolens barnehage.

Praktisk informasjon:

  • Barnehgens åpningstid er fra kl. 06.30-16.30. 
  • Kjernetiden i barnehagen er fra kl.10.00-14.00. Dersom barnet kommer etter kl 10.00, vennligst gi beskjed.
  • Vi serverer frokost i barnehagen fra kl.08.30
  • Sjekk at ditt barn har nok skifteklær og uteklær til all slags vær. Må fylles opp hver gang noe blir sendt hjem.
  • Bursdager i barnehagen feires med flagg, krone og samling. Barnet får velge selv hva som skal serveres til lunsj fra en meny.
  • Klær skal tas med hjem hver fredag, da hyllene i gangen skal vaskes. Skifteklær på badet kan ligge igjen.
  • Barnehagen har 5 planleggingsdager hvert barnehageår.
  • Alle må ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 uker skal være sammenhengende i sommermånedene.